x

Psychomotorický vývoj

Během prvního roku života dochází k převratnému vývoji dítěte. Pro každé období existují pohybové, řečové nebo sociální dovednosti, které by mělo zdravé dítě zvládnout, za normální je považována odchylka +- 1 měsíc.

Tento vývoj i jeho tempo je velmi indviduální a je hodnoceno během pravidelných prohlídek, při opoždění PMV nebo jeho asymetrii je nutné vyšetření specialistou.

Vývoj dítěte je přirozený proces, který slouží k jeho postupnému osamostatnění - pro rodiče z toho plyne několik doporučení:

  • Dítěti zajistit dostatek podnětů.
  • Šetrná manipulace a držení miminek.
  • Od narození dítě několikrát denně polohovat na bříško, v této poloze ale dítě nikdy nenechat spát.
  • Zejména první 2 měsíce dávat pozor, aby dítě neleželo více na jedné straně hlavy. Tento stav vede k oploštění hlavičky a k udržování reflexů, které mají po narození postupně odeznít a jejich přetrvávání vede ke zpomalení PMV. Proto je nutné v postýlce střídat strany, ze kterých přichází matka a světlo.
  • Zdravé nošení – kvalitní šátky, ergonomická nosítka, důraz na správnou polohu děťátka – záda do obloučku, kolena musí být výš než kyčle.
  • Vývoj nijak neurychlovat – dítě by mělo provádět jen to, co samo zvládne. Nejběžnější chybou je pasivní posazování bez opory, když dítě ještě samo nesedí, stavění na nožky u nábytku, používání chodítek a hopsadel, vodění za ruce a učení chůze.
    Podrobněji zde.
Objednejte se na PCR test
Nahoru