x

Popáleniny

Poškození kůže teplem, chemikáliemi, elektrickým proudem nebo zářením.
Vyvíjí se v čase se zhoršující se tendencí.

Rizikové popáleniny

Popáleniny rukou, nohou, obličeje, hýždí, genitálu, obvodová popálenina, úraz elektrickým proudem, možné inhalační poškození, popálení 5 -10% povrchu těla (čím menší dítě, tím stačí menší plocha), III. / IV. Stupeň

Jak orientačně zjistit rozsah popáleniny?
1 % tělesného povrchu dítěte je cca jeho dlaň + prsty

Léčba

Okamžitá!

 • Zamezit působení tepla.
 • Chlazení min. 10 - 20 minut, max. do 10 % povrchu těla (v opačném případě hrozí riziko podchlazení dítěte).
 • Při potřísnění oblečení chemikáliemi radši oděv rozstřihnout, nevysvlékat přes hlavu (hrozí poškození očí).
 • Sundat potenciálně škrtící předměty (např. prstýnky při popálení rukou).
 • Zarudnutí netřeba krýt, puchýře a horší popáleniny sterilně překrýt, puchýře nepropichovat, příškvary nestrhávat.
 • Popálená ústa vyplachovat příp. cucat ledovou kostku.
 • Podat léky proti bolesti.
 • Závažná popálení patří do nemocnice, volat RZP.
 • Při úrazu elektrickým proudem je dítě pod napětím – vypnout spínač, zásuvku, pojistky.
  Pozor např. na vodu na zemi a v případě vysokého napětí na krokové napětí.
  Po úrazu el. proudem vždy volejte RZP a následně je nutná observace dítěte v nemocnici.
Objednejte se na PCR test
Nahoru