x

Náhodná otrava

Nejlepší prevencí je bezpečné prostředí – uložení čistících prostředků a veškeré chemie vč. léků v domácnosti za uzamykatelné dveře nebo na vyvýšená místa mimo dosah dětí. Pozor také na jedovaté rostliny, keře, houby apod.

Toxikologické informační centrum

Zde obdržíte veškeré potřebné informace, volejte co nejdříve po zjištění otravy.
k telefonické konzultaci je třeba znát aktuální hmotnost dítěte, co a kolik toho požilo (u léků přesný název léku, jeho síla), čas požití

Obecně platný postup

  • co nejdříve vyvolat zvracení (výjimkou je stav bezvědomí, požití kyselin a louhů, pěnivých látek, kerosenů – např. nafta, benzín, petrolej),
  • poté podání černého uhlí jako univerzálního protijedu (opět s výjimkou výše uvedených)
    dávka 1g/kg tělesné hmotnosti dítěte, tj. 3 tablety černého uhlí / kg tělesné hmotnosti,
  • kontaktovat lékaře či toxikologické centrum či v případě těžších projevů otravy volat RZP.
Objednejte se na PCR test
Nahoru